پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

درد دارد " امـــروز " حرفــــــــــــــــــی

بـــرای گفتــــن نداشــته باشــی

با کســــــــــی کــه تا " دیروز "

تمام حــرف هایــت را فقــط

به او میگفتی


[ جمعه 19 آبان 1396 ] [ 11:47 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین