تبلیغات
پاتوق تنهایی من - قانون
پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

بــرای شــروع یــک رابطــه ,

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …

امــا …

بــرای تمــام شدنــش ,

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت …


[ جمعه 24 شهریور 1396 ] [ 09:27 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین