تبلیغات
پاتوق تنهایی من - ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﯾﻖ
پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮐﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭﺳﺨﺘﻪ

ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﺍوﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ :

ﺧﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؛ ﺯﻭﺭ ﮐﻪ نیست


[ چهارشنبه 10 خرداد 1396 ] [ 08:23 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین