تبلیغات
پاتوق تنهایی من - تمام تنم میلرزد ...
پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

تمام تنم میلرزد ...

از زخـــــ♣ـــــم هایی که خورده ام !

من از دست رفته ام ؛ شکســـ☀̤ـــــته ام...

میدانی ؟

به انتهای بودنم رسیده ام ...

اما

اشـــ√ــــک نمیریزم 

پنهان شده ام پشت 

لبخــــ㋡ــــندی که درد میکند ![ یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین