پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

رفیــــــــق اونیھ ڪھ تو

سختــــــــے نڪنھ ترڪــــــــت


وگرنھ تو خوشــــــــے

هر لاشخــــــــورے میشینــــــــہ ترڪــــــــت


[ شنبه 28 اسفند 1395 ] [ 11:16 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین