تبلیغات
پاتوق تنهایی من - ﺗﻨﻬﺎﯾــــــﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

ﺗﻨﻬﺎﯾــــــﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍطــــــــــــــــﺮﺍﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ✖️


ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﯽ ✖️


ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣـــﺮﻑ ﻧﺰﻧﻪ ✖️


ﺍﯾﻦ ﻧـــﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻪ ✖️

ﺗﻨﻬﺎﯾـــــــــــــــﯽ ﯾﻌﻨﯽ ☜ ﻫﯿﭽﮑﺲ ☞ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ حالت بدهبرچسب ها:ﺗﻨﻬﺎﯾــــــﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭽﮑﺲ، حالت، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ،  
[ شنبه 9 مرداد 1395 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات      قالب ساز آنلاین