پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

 این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ

 

قصه تنهایی های مرا میسراید

 

سمفونی گوش خراشی است.

 

روزهاست پنبه دیگر فایده 


ندارد.باید باور کنم تنهایم......[ سه شنبه 2 خرداد 1396 ] [ 11:32 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

حکـــــــــــــــــــــایت من…

حکایت کسی بود که عاشق دریا

 بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…


[ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

تمام تنم میلرزد ...

از زخـــــ♣ـــــم هایی که خورده ام !

من از دست رفته ام ؛ شکســـ☀̤ـــــته ام...

میدانی ؟

به انتهای بودنم رسیده ام ...

اما

اشـــ√ــــک نمیریزم 

پنهان شده ام پشت 

لبخــــ㋡ــــندی که درد میکند ![ یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ] [ 04:10 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

من مردم پسر یه عقدم که سر


تا پای مسیرو همیشه خوردم به سنگ


اگه که مردم و حلال کنیدم


آره تاحالا ساختم ولی الان بریدم از خودم از همه


از میزه محکمه از فکره فرداها که روی مغزمه


برچسب ها:حصین، حلال کنینم، مجید، پاتوق تنهایی من،  
[ سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 ] [ 12:43 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات


یه موقع هایی هست که حال هیچی نی


میذاری پیش بیاد جای پیش بینی


[ شنبه 16 اردیبهشت 1396 ] [ 09:37 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت 

بایـَــد خـُـورد 

امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ نــَـہ میشـِـہ خـُـورد

میــمونـِـہ سـَـرِ دِل

میشـِـہ سُکوتــْ 

میشـِـہ دلتـــــــَـنگے 

میشـِـہ بــُـغض 

میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه


[ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ] [ 09:09 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

اگر دنیای ما دنیای سنگ است

بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است

اگر دنیای ما دنیای درد است

 بدان عاشق شدن از بحررنج است

اگر عاشق شدن پس یک گناه است

 دل عاشق شکستن صد گناه است


[ شنبه 26 فروردین 1396 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

دفتر عشـــق كه بسته شـد 
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم 
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم 
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم 
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو 
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه 
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه 
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو 
ازاون كه عاشقـــت بود 
بشنواین التماسرو 
............... 
......... 
....
.[ سه شنبه 22 فروردین 1396 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات


خودت بگو غیر اینه!

یه بار فرصت زندگیمه!

حالا یکی سفت میگره

یکی شوخی میکنه یکی جدی میگه

خود خودش مسئوله هر کی که چی تو زندگیش ممنوعه پس چی!

هوم جلو هر چلغوزی خم شی که رد شی

نـــه این تو دستور من نــی


download---T-Dey


[ شنبه 19 فروردین 1396 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

رفیــــــــق اونیھ ڪھ تو

سختــــــــے نڪنھ ترڪــــــــت


وگرنھ تو خوشــــــــے

هر لاشخــــــــورے میشینــــــــہ ترڪــــــــت


[ شنبه 28 اسفند 1395 ] [ 10:16 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

ﺍَﺯْ ﮐَـﺴـــــیْ نَپُـــــــرْسْ
  
↞ﺧُـــــﻮﺷْﺒـَﺨْﺘـــﯽْ↠ ﮐُـــﺠٰﺎﺳْــــــﺖْ؟

ﺗـُـﻮ ﺑٰﺎﺯﻳﺘــﻮ ﺑُـﮑُـﻦْ ﺭِﻓﻴــﻖْ
        
 ﻧــِـــــﻮﻳـﺴـَــﻨْﺪِه  ↞ﺧُـــــﺪٰاﺳْـــــﺖْ.


[ سه شنبه 3 اسفند 1395 ] [ 09:34 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

 حاجے عِشق و رِفاقت و تَعیین میڪُنِہ چیزے بِہ نامِ پول


 مورچِہ هَم باشے پول داشتِہ باشے میشے غول


برچسب ها:رفاقت، پول، عشق، پاتوق تنهایی من،  
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَر چے بیشتَر به بعضیا نَزدیك

 میشے..

میبینے درَخشیدنشون به خاطِره

 خورده شیشه هاشونه..[ شنبه 23 بهمن 1395 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَـڕ کے میرِه بالا نگـو شانسِـیہ

نـشـو اونـے ڪـہ از ننـشم شـاکیہ

وقتے هر ننہ قمرے بــرام شـاخ مــیشــہ

مجـبورم نشون بـدم کـہ شـــــاه ڪـــِـیہ[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَـڕ کے میرِه بالا نگـو شانسِـیہ

نـشـو اونـے ڪـہ از ننـشم شـاکیہ

وقتے هر ننہ قمرے بــرام شـاخ مــیشــہ

مجـبورم نشون بـدم کـہ شـــــاه ڪـــِـیہ


[ یکشنبه 3 بهمن 1395 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

تعداد کل صفحات : 31 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین