پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

اونــے کــہ همـــہ چیشــو بـہ مــن مدیــونہ الان


 واســہ داشــتہ هآش از یکــے دیــگــہ ممنــونــہوآســہ همیــنہ کـہ دیــگہ وآســم عشــق عآشقــے ممنــوعہ[ سه شنبه 28 دی 1395 ] [ 09:59 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

شــــایــَد لـَـــــش بـــاشـــــَـــم

 وَلـــــے تــــو رِفــــاقَتــــ قـــُـول میـــدَم

تــــا تـــــَــــــش بـــاشـــَـــــــــم[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 09:53 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

پیک ناشتا با سیگار بعدش

یه عده اشغال که ندارن ارزش

جون دادی پاشون افتادی از چشم

اه برد و باخت چه کوتاهه مرزش

از خطای پیشونیم و اخم ابروم

بفهم این زخم هایی که لخته کرد توم

یه کوه تجربه رو ساختش ازم

که رو به رویام که راستش ندم


برچسب ها:حصین، صادق، پاتوق تنهایی من، آینه،  
[ یکشنبه 19 دی 1395 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

با هـــر نـــــــــر و مـــــــاده ای

تـــــــــاب نمیخورم

واسه همینـــه

لاشــــــــــــــــــــــــی ها

باهـــــــام

حـــــــــــال نمیکننبرچسب ها:با هر نر و ماده ای تاب نمیخورم، پاتوق تنهایی من،  
[ سه شنبه 14 دی 1395 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات


واســه مـن تــیـپ لــــش نـیـا

مـــن از هـمه لـــش تـرم

فــــازجــنـگ داری

بـــدون کـه خــودم یه پــا لـــشـگرم
برچسب ها:پاتوق تنهایی من،  
[ شنبه 11 دی 1395 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

ما سوخته دلان ساکن کوه و غم و دردیم

در رفاقت شکست خورده ایم اما توبه نکردیمبرچسب ها:سوخته دلان، ساکن کوه غم، پاتوق تنهایی من،  
[ دوشنبه 6 دی 1395 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ مجید   ] نظراتبہ هر کے دل بستَم ازش بــَــد دیدم

دیگہ عاشــق نمـیشــم از عِشـــق تــَـرسیدم

میگن بہ هرچے بــِخندی سرٺ میاد

خدا بگــو بہ تنهایی چه کسی خندیدم


[ سه شنبه 30 آذر 1395 ] [ 09:59 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

یــــکے بـــــزن ولے بہ جاے دقیقـــــ

یــــکے بـــــزن با کلی خـون رقیقـــــ

یــــکے بـــــزن بیــوفت کف حمومــــ

یـــکے بـــــزن زندگیــــــت  تمومـــبرچسب ها:یکی بزن، حموم، پاتوق تنهایی من،  
[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

حـاجـیٰ

مـا رَفـیـقامـونٰ هَـمه مَـعـرفـت

ٰ هـاشون کَـپـک زَده

ایـنَم بِـدون کـهٰ حـاجیـتٰ رَفـیـقـاَشو


سَـر جِـنس مُخـالفٰ مَـحک زده 
[ پنجشنبه 18 آذر 1395 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

دورم پُره وهیچڪے زِیر آبےنمیاَد

رِفیقاَم اَز دَم هَمشون بِیستن !

زاَده ے پاَیینیم اَما دَرجہ مَعرفت

باَلاس چون اَگہ نباَشم نِیستن !

خاڪ پاے هرچے رفیق خوبہ


برچسب ها:رفاقت، پاتوق تنهایی من،  
[ یکشنبه 7 آذر 1395 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

رســـم رفاقــت این است کــہ

با رفیق پـــیر شوے...!

نــہ اینکـہ وسط راه

از رفـــیق سیر شـــوے.برچسب ها:رســـم رفاقــت، پاتوق تنهایی من،  
[ سه شنبه 2 آذر 1395 ] [ 04:05 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

روازے آخر یادتہ سگ شدے

تو الڪے با ما بد شدے

ولے

مرسے ڪه رفتے رد شدے

رفتے یاد دادے سنگ شدیم

روزایہ بدے بود ولے یه جورایے

تُخس شدیم[ پنجشنبه 27 آبان 1395 ] [ 05:26 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

وجدان کـہ نٻاشد هر کسـے خدایـے میڪند

ایڹجا آدمھا رانڹدگـے بلد نیستڹد

ولـے ماهرانه دورت می‌زنڹــد

و هیچکـس جریمـہ شان نمیکـند


برچسب ها:وجدان، پاتوق تنهیی من،  
[ شنبه 22 آبان 1395 ] [ 09:55 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

این رُوزها ڪَسے مُفت تو

 دَستِت نِمیڪنہ تُف

بہ فِڪر خُودت باش ڪَسے

 مَجانے بهِت نِمیڪُنہ لُطفبرچسب ها:این روزا، مفت، پاتوق تنهایی من،  
[ چهارشنبه 19 آبان 1395 ] [ 05:23 ب.ظ ] [ مجید   ] نظراتڪِتاب سَرنوشت

بَراے هَرڪس چیزے نِوشت

نوبَت بہ ما ڪہ رسید..قَلم افتاد دیگرهیچ نَنوشت..

خط تیرھ گذاشت و گفت:توباش...اَسیرسَرنوشتبرچسب ها:کتاب سرنوشت، پاتوق تنهایی من، مجید،  
[ یکشنبه 16 آبان 1395 ] [ 03:33 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

تعداد کل صفحات : 30 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین