پاتوق تنهایی من

همیشه تنهاییم

بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت 

بایـَــد خـُـورد 

امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ نــَـہ میشـِـہ خـُـورد

میــمونـِـہ سـَـرِ دِل

میشـِـہ سُکوتــْ 

میشـِـہ دلتـــــــَـنگے 

میشـِـہ بــُـغض 

میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه


[ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ] [ 09:09 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

اگر دنیای ما دنیای سنگ است

بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است

اگر دنیای ما دنیای درد است

 بدان عاشق شدن از بحررنج است

اگر عاشق شدن پس یک گناه است

 دل عاشق شکستن صد گناه است


[ شنبه 26 فروردین 1396 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

دفتر عشـــق كه بسته شـد 
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم 
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم 
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم 
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو 
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه 
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه 
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو 
ازاون كه عاشقـــت بود 
بشنواین التماسرو 
............... 
......... 
....
.[ سه شنبه 22 فروردین 1396 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات


خودت بگو غیر اینه!

یه بار فرصت زندگیمه!

حالا یکی سفت میگره

یکی شوخی میکنه یکی جدی میگه

خود خودش مسئوله هر کی که چی تو زندگیش ممنوعه پس چی!

هوم جلو هر چلغوزی خم شی که رد شی

نـــه این تو دستور من نــی


download---T-Dey


[ شنبه 19 فروردین 1396 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

رفیــــــــق اونیھ ڪھ تو

سختــــــــے نڪنھ ترڪــــــــت


وگرنھ تو خوشــــــــے

هر لاشخــــــــورے میشینــــــــہ ترڪــــــــت


[ شنبه 28 اسفند 1395 ] [ 10:16 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

ﺍَﺯْ ﮐَـﺴـــــیْ نَپُـــــــرْسْ
  
↞ﺧُـــــﻮﺷْﺒـَﺨْﺘـــﯽْ↠ ﮐُـــﺠٰﺎﺳْــــــﺖْ؟

ﺗـُـﻮ ﺑٰﺎﺯﻳﺘــﻮ ﺑُـﮑُـﻦْ ﺭِﻓﻴــﻖْ
        
 ﻧــِـــــﻮﻳـﺴـَــﻨْﺪِه  ↞ﺧُـــــﺪٰاﺳْـــــﺖْ.


[ سه شنبه 3 اسفند 1395 ] [ 09:34 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

 حاجے عِشق و رِفاقت و تَعیین میڪُنِہ چیزے بِہ نامِ پول


 مورچِہ هَم باشے پول داشتِہ باشے میشے غول


برچسب ها:رفاقت، پول، عشق، پاتوق تنهایی من،  
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَر چے بیشتَر به بعضیا نَزدیك

 میشے..

میبینے درَخشیدنشون به خاطِره

 خورده شیشه هاشونه..[ شنبه 23 بهمن 1395 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَـڕ کے میرِه بالا نگـو شانسِـیہ

نـشـو اونـے ڪـہ از ننـشم شـاکیہ

وقتے هر ننہ قمرے بــرام شـاخ مــیشــہ

مجـبورم نشون بـدم کـہ شـــــاه ڪـــِـیہ[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

هَـڕ کے میرِه بالا نگـو شانسِـیہ

نـشـو اونـے ڪـہ از ننـشم شـاکیہ

وقتے هر ننہ قمرے بــرام شـاخ مــیشــہ

مجـبورم نشون بـدم کـہ شـــــاه ڪـــِـیہ


[ یکشنبه 3 بهمن 1395 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

اونــے کــہ همـــہ چیشــو بـہ مــن مدیــونہ الان


 واســہ داشــتہ هآش از یکــے دیــگــہ ممنــونــہوآســہ همیــنہ کـہ دیــگہ وآســم عشــق عآشقــے ممنــوعہ[ سه شنبه 28 دی 1395 ] [ 09:59 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

شــــایــَد لـَـــــش بـــاشـــــَـــم

 وَلـــــے تــــو رِفــــاقَتــــ قـــُـول میـــدَم

تــــا تـــــَــــــش بـــاشـــَـــــــــم[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 09:53 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

پیک ناشتا با سیگار بعدش

یه عده اشغال که ندارن ارزش

جون دادی پاشون افتادی از چشم

اه برد و باخت چه کوتاهه مرزش

از خطای پیشونیم و اخم ابروم

بفهم این زخم هایی که لخته کرد توم

یه کوه تجربه رو ساختش ازم

که رو به رویام که راستش ندم


برچسب ها:حصین، صادق، پاتوق تنهایی من، آینه،  
[ یکشنبه 19 دی 1395 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات

با هـــر نـــــــــر و مـــــــاده ای

تـــــــــاب نمیخورم

واسه همینـــه

لاشــــــــــــــــــــــــی ها

باهـــــــام

حـــــــــــال نمیکننبرچسب ها:با هر نر و ماده ای تاب نمیخورم، پاتوق تنهایی من،  
[ سه شنبه 14 دی 1395 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ مجید   ] نظرات


واســه مـن تــیـپ لــــش نـیـا

مـــن از هـمه لـــش تـرم

فــــازجــنـگ داری

بـــدون کـه خــودم یه پــا لـــشـگرم
برچسب ها:پاتوق تنهایی من،  
[ شنبه 11 دی 1395 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ مجید   ] نظرات

تعداد کل صفحات : 31 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین